Dofinansowania Unijne

dofinansowania-unijne-tarnobrzeg

Świadczenie usług w zakresie:

• pozyskania ze środków publicznych oraz rozliczania dofinansowanych projektów
• wspierania Klientów we wszystkich etapach pozyskiwania dotacji
• monitorowania dostępności dofinansowania, w kontekście potrzeb inwestycyjnych Firmy
• przygotowania wniosku o dotację unijną
• opracowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności dla projektu
• komunikacji z Instytucją Finansującą
• zarządzania projektem unijnym
• rozliczenie projektów, przygotowanie wniosków o płatność

Back to top