Obsługa księgowa firm

Księgowość Tarnobrzeg

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

• opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
• dekretacja i księgowanie dokumentów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
• prowadzenie rejestrów zakupów, sprzedaży
• weryfikowanie poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
• sporządzanie deklaracji VAT (elektroniczne przekazywanie deklaracji do urzędów)
• sporządzanie zestawień obrotów i sald
• wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• sporządzanie sprawozdań GUS
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie rozliczeń rocznych (PIT, CIT)

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

• prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
• weryfikowanie poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
• prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt, karta podatkowa)

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
• miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych
• sporządzanie rozliczeń rocznych
• nadzorowanie nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania

Back to top