Obsługa Kadrowo-Płacowa

Kadry:

• sporządzanie i prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązujacymi przepisami
• przygotowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
• sporządzanie list płac i indywidualnych kart wynagrodzeń
• prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy
• sporządzanie i przesyłanie do US rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

ZUS:

• obsługa ubezpieczeń społecznych ZUS
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców
• prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
• sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS
• w ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentowanie Firm w kontaktach z urzędami i instytucjami zewnętrznymi (m.in. ZUS, US)

Back to top