AML – nowe obowiązki biur rachunkowych

ZBIERAMY ZAPISY na przygotowanie procedur AML dla Biura Rachunkowego
przez Polski Instytut Podatków i Rachunkowości z siedzibą we Wrocławiu

Oferta obejmuje pakiet procedur AML dla Biura Rachunkowego wraz z dostępem online do nagranego webinaru i zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie szkolenie w zakresie PROCEDURY I OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH spełniającego wymogi art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. z 2020r., poz. 971).

Nowelizacja z 30 marca 2021 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach gospodarki. Poszerzony został katalog tzw. instytucji obowiązanych, które na mocy przepisów AML winne na bieżąco dokonywać rejestracji transakcji. Przepisy AML nakładają na instytucję obowiązaną wymóg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizację, która winna zostać przeszkolona w tej tematyce.

Przedstawiamy ofertę w zakresie stworzenia procedur wewnętrznych przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( AML) w Biurze Rachunkowym.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określa dziewięć podstawowych elementów które każda z procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy powinna w sobie zawierać.

Są to:
✅ Opis działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka AML oraz zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem
✅ Zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
✅ Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
✅ Zasady przechowywania dokumentów i informacji związanych z AML
✅ Zasady wykonywania obowiązków względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – czyli raportowania tzw. transakcji podejrzanych czy nadprogowych
✅ Zasady szkolenia pracowników z zakresu AML
✅ Zasady zgłaszania przez pracowników naruszeń (w tym możliwych naruszeń) przepisów AML oraz procedur AML
✅ Zasady kontroli wewnętrznej w zakresie AML

Taka procedura, gdy już zostanie opracowana musi zostać zatwierdzona przez kadrę kierowniczą. Dodatkowo w ramach pakietu AML w Podmiocie należy wprowadzić tzw. procedurę sygnalisty (mechanizm whistleblowing), procedurę antykorupcyjną ( anti-bribery management systems) oraz obowiązkowo przeszkolić pracowników.

Na co zwracamy uwagę?
To nie jest gotowiec, który wydrukujesz, wepniesz do segregatora i sprawa załatwiona.

Właściciel wprowadza procedurę zarządzeniem.
Pracownik podpisuje, że zapoznał się z zarządzeniem.
Zgodnie z procedurą do obowiązków Właściciela i Pracowników należy bieżąca i okresowa ocena ryzyka na podstawie analizy ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną (wypełnia Właściciel) oraz oświadczenie o wyniku bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji (wypełnia i podpisuje dla każdego klienta Pracownik który go obsługuje).
Bardzo istotna jest identyfikacja i weryfikacja klienta biura rachunkowego, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego (wypełnia i podpisuje dla każdego klienta Pracownik który go obsługuje).
Obowiązki również dotyczą Klientów w zakresie wypełnienia oświadczenia (eksponowane stanowisko polityczne).


Cena usługi w zakresie przygotowania dla Biura Rachunkowego kompleksowych procedur AML wraz z dostępem online do nagranego webinaru i zaświadczeniem ze szkolenia:

Cena dla biura rachunkowego – 399 netto (do 5 osób do zaświadczenia)
Cena dla biura rachunkowego – 499 netto (od 6-10 osób do zaświadczenia)
Cena dla biura rachunkowego – 599 netto (od 11-15 osób do zaświadczenia)
Cena dla biura rachunkowego – 699 netto (od 16-20 osób do zaświadczenia)

‼Poniżej informacja dotycząca zapisów ‼
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email biuro@kancelariatyniec.pl

Prosimy wpisać w temacie emaila #AML️
w treści podać następujące informacje
1) Dane firmy do faktury i do procedur (Nazwę firmy, adres, NIP)
2) Adres email, telefon kontaktowy do właściciela (imię i nazwisko)
3) Listę osób dla których ma zostać wystawione zaświadczenie (imię i nazwisko)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście − 12 =

Back to top