Dla kogo umorzenie składek ZUS i jak się o nie ubiegać?

Przewidziane w specustawie zwolnienie z opłacania składek na ZUS w trybie umorzenia dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Co w praktyce oznacza, że składki nie będą płacone w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r.

Umorzenie dotyczy

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.

Umorzenie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje płatnikowi składek, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • płatnik składek jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych przepisach odrębnych
 • wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.️
 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

lub

w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

 • osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy 15 681 zł., tj 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Uwaga!

Wprowadzone rozwiązanie, dotyczy wyłącznie należności jeszcze nieopłaconych.
Płatnik składek by ubiegać się o tą formę pomocy powinien złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w terminie do 30 czerwca 2020 r. ‼️

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Jak złożyć wniosek

 • Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ).
  Pobierz załącznik  (RDZ) (plik docx 65kb)
 • Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:
  – drogą elektroniczną przez PUE ZUS, skorzystaj z instrukcji
  Pobierz instrukcję instrukcja plik docx 770kb)
  – za pośrednictwem poczty,
  – osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
 • Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb) Pobierz załącznik załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)

Gdzie otrzymasz pomoc

W dni robocze (pn. – pt.) w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami telefonu:

 • 22 290 87 02,
 • 22 290 87 03,

W dni robocze (pn. – pt) w godzinach 7:00 – 18:00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).


Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

20 − dziesięć =

Back to top