Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

W Dzienniku Ustaw z 26 września 2019 r., pod poz. 1835, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 października br., przy czym część jej przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa nowelizująca obniża stawkę PIT z 18% do 17% 

Niższa stawka PIT obejmuje wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym m.in. pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, przedsiębiorców).

Stawka podatku w wysokości 17% ma już zastosowanie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. Przy czym na wniosek podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r., płatnicy zamiast 17% stawki stosują stawkę w wysokości 17,75%.

Powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Ta grupa podatników przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. stosuje stawkę PIT w wysokości 17,75% (uwaga! nową stawkę ww. podmioty powinny uwzględnić już przy obliczaniu zaliczki za wrzesień 2019 r. lub za III kwartał 2019 r., wpłacaną do urzędu skarbowego do 21 października 2019 r. – 20 października przypada w niedzielę).

Natomiast w rozliczeniu za 2019 r. wszyscy podatnicy (w tym m.in. pracownicy, przedsiębiorcy) uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej zastosują skalę podatkową ze stawką PIT wynoszącą 17,75%.

Ustawa nowelizująca zmienia też wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł. Oznacza to, że płatnicy (m.in. pracodawcy) przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek uwzględniają kwotę 43,76 zł. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą od 1 października br. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

Zmianie uległy pracownicze koszty uzyskania przychodów 

Ich wysokość wzrosła ponad dwukrotnie (np. koszty podstawowe ze 111,25 zł do 250 zł, koszty podwyższone ze 139,06 zł do 300 zł). Podwyższenie miesięcznych kosztów uzyskania przychodów spowodowało także określenie nowych rocznych limitów ww. kosztów.

Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 16.10.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

pięć × cztery =

Back to top