Decyzje w sprawie zwolnienia z ZUS

ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji dotyczących zwolnienia z zapłaty składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. 

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Organ informuje, że w sprawie zwolnienia przekazuje decyzje odrębnie za każdy miesiąc.

Aktualnie wydawane są decyzje, które obejmują zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r.

Pamiętaj!

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście + jeden =

Back to top