Myślisz o założeniu spółki z o.o.?

To już ostatni dzwonek na założenie spółki z o.o.

– jeżeli myślisz o wniesieniu aportem do majątku spółki – swoją firmę lub jej składniki majątku o wartości co najmniej 10.000,00 euro.

Zwracamy uwagę, na art. 19 ust. 1a ustawy CIT, który mówi o tym, że spółka utworzona przez

(…) osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro (…)

nie stosuje 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęła działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

A zatem jeżeli planujesz wniesienie swojej firmy lub jej składników majątku o wartości co najmniej 10.000,00 euro do majątku spółki z o.o. – załóż spółkę z o.o. czym prędzej, byle zdążyć do końca tego roku!

A teraz wyjaśnimy dlaczego…

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Przyjęło się, że rok obrotowy, za który sporządzane jest sprawozdanie powinien być zgodny z rokiem kalendarzowym.
Dla spółki z o.o. która rozpocznie swoją działalność w pierwszej połowie roku, zakończenie roku obrotowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego.
Z kolei jeżeli spółka z o.o. rozpocznie działalność w drugiej połowie roku, może rok obrotowy zakończyć tego samego roku. Może też wydłużyć pierwszy rok obrotowy na koniec roku kalendarzowego następnego.

Jeżeli myślisz o wniesieniu aportu w myśl art. 19 ust. 1a ustawy CIT uczulamy, że rok obrotowy nowej spółki powinien zakończyć się 31.12.2021 r.

Decyzja o wniesieniu aportu do spółki z o.o. powinna być poważnie przemyślana i może zostać podjęta później, w następnym roku.
A wówczas spółka z o.o. zostanie pozbawiona prawa do zastosowania preferencyjnej stawki 9% CIT tylko przez jeden rok 2022.

Rejestracja spółki z o.o. z udziałem eksperta

Potrzebujesz wsparcia przy rejestracji spółki z o.o.? Skontaktuj się z nami.
Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces zakładania spółki z o.o. w ramach portalu S24, krok po kroku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

15 + osiemnaście =

Back to top