Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19

Nowa ulga w PIT – Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Informacje

Będziesz mógł pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej z roku poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020.

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. 

Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Kiedy możesz odliczyć

Możesz skorzystać, jeśli:

  • z powodu COVID-19 poniosłeś w 2020 r. straty z działalności gospodarczej;
  • uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
  • prowadziłeś działalność w roku poprzednim i złożyłeś roczne zeznanie podatkowe. 

Kto może odliczyć

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.).
Ulga związana jest tylko z konkretnym źródłem przychodów –  działalnością gospodarczą, nie ma możliwości korzystania z niej w przypadku innych źródeł przychodu, nie podlega zwrotowi.

Co musisz przygotować

Korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019.

Gdzie składasz dokumenty

We właściwym urzędzie skarbowym.

Co zyskasz

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni.

Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

osiemnaście − dziesięć =

Back to top