Miesiąc: październik 2019

Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też termin opłacania zaliczek na podatek […]

Czytaj dalej

Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

W Dzienniku Ustaw z 26 września 2019 r., pod poz. 1835, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa […]

Czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W październiku 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Według nowych regulacji do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki handlowe, z wyłączeniem jedynie spółek […]

Czytaj dalej
Back to top