Blog

Decyzje w sprawie zwolnienia z ZUS

ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji dotyczących zwolnienia z zapłaty składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur […]

Czytaj dalej

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w […]

Czytaj dalej

Dla kogo umorzenie składek ZUS i jak się o nie ubiegać?

Przewidziane w specustawie zwolnienie z opłacania składek na ZUS w trybie umorzenia dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 […]

Czytaj dalej
Back to top