Blog

Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też termin opłacania zaliczek na podatek […]

Czytaj dalej

Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

W Dzienniku Ustaw z 26 września 2019 r., pod poz. 1835, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa […]

Czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W październiku 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Według nowych regulacji do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki handlowe, z wyłączeniem jedynie spółek […]

Czytaj dalej

Tylko teraz 50% taniej przez 3 miesiące!

Dla firm chcących zmienić dotychczasowe biuro rachunkowe i nawiązać współpracę z Kancelarią Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Regulamin promocji Kancelarii Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, zwanej dalej “Kancelarią”: 1. Oferta skierowana jest […]

Czytaj dalej

Odwrotne obciążenie VAT dla podwykonawców robót budowlanych

Ważna informacja dla podwykonawców robót budowlanych Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przewidziany dla usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT obowiązuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym […]

Czytaj dalej

Jeden indywidualny rachunek w ZUS

Ważna informacja dla płatników składek – jeden indywidualny rachunek bankowy w ZUS Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana w dokonywaniu wpłat na należności z tytułu składek. Płatnicy składek będą dokonywać płatności z tytułu wszystkich […]

Czytaj dalej

Zwrot podatku z zagranicy

Odzyskiwanie, zwrot podatku z zagranicy m.in. z Anglii, Niemiec, Holandii i Norwegii. Praca za granicą to perspektywa, która przyciąga Polaków od lat. Nie wszyscy wiedzą jednak, że otrzymane od pracodawcy pieniądze, to nie wszystko, co […]

Czytaj dalej

100 tys. zł. premii dla Młodych Rolników

Rusza kolejne wsparcie… 100 tys. zł. premii dla Młodych Rolników Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na […]

Czytaj dalej
Back to top