Blog

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w […]

Czytaj dalej

Dla kogo umorzenie składek ZUS i jak się o nie ubiegać?

Przewidziane w specustawie zwolnienie z opłacania składek na ZUS w trybie umorzenia dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 […]

Czytaj dalej

Odbierz rabat za polecenie nowego Klienta

Oferta za polecenie Klienta Dla klientów współpracujących z Kancelarią Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Regulamin promocji Kancelarii Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, zwanej dalej „Kancelarią”: 1. Oferta skierowana jest do aktualnych Klientów […]

Czytaj dalej

Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też termin opłacania zaliczek na podatek […]

Czytaj dalej

Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów

W Dzienniku Ustaw z 26 września 2019 r., pod poz. 1835, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa […]

Czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W październiku 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Według nowych regulacji do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki handlowe, z wyłączeniem jedynie spółek […]

Czytaj dalej

Tylko teraz 50% taniej przez 3 miesiące!

Dla firm chcących zmienić dotychczasowe biuro rachunkowe i nawiązać współpracę z Kancelarią Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Regulamin promocji Kancelarii Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy, zwanej dalej “Kancelarią”: 1. Oferta skierowana jest […]

Czytaj dalej
Back to top